Prislista

Endoskopi typ Beskrivning Pris
Gastroskopi inkl bakterietest exklusive ev vävnadsprover 3.000 SEK
Koloskopi exklusive vävnadsprover 4.000 SEK
Kapselendoskopi Undersökning av tunntarmen med kapsel kamera 10.000 SEK

 

Notera: Kostnader för ev vävnadsprover faktureras till patenten.