Patientinformation inför gastroskopiundersökning:

Gastroskopi är en undersökning av matstrupe, magsäck och övre delen av tunntarmen (tolvfingertarmen) som utförs av läkare. I samband med undersökningen kan man se om det finns några sjukliga förändringar i övre gastrointestinala kanalen. Vid behov kan läkaren ta vävnadsprover för mikroskopisk analys. En sådan provtagning är smärtfri och ofarlig.

Allmänt:

Anmäl dig i receptionen 15 min före undersökningen.

Fyll i frågeformuläret hälsodeklaration och skicka till oss elektronisk, tryck här…
eller printa ut formuläret, fyll i och ta med dig till läkarbesöket, tryck här…

Ring vid följande:

  • Om du äter blodförtunnande läkemedel till exempel Waran
  • Om du har, eller blivit opererad för hjärtklaffsjukdom.
  • Om du har uttalad hjärtsvikt eller svår (syrgasberoende) lungsjukdom.

Om du är Insulinbehandlad diabetiker måste du själv ta kontakt med din läkare/sjuksköterska för inställning av Insulin inför undersökningen.

Förberedelser inför undersökningen:

Fasta (ingen mat eller dryck) 6 timmar innan undersökningen. Viktig morgonmedicin kan du svälja med lite vatten.
Magsäcken måste vara tom inför undersökningen.

Undersökningen:

För själva undersökningen används ett instrument i form av en böjlig slang (kamera) med en diameter på cirka 1 cm som förs ned genom svalget. Den sänder bilder av matstrupen, magsäcken och övre tunntarmen som man granskar på en TV-skärm. Undersökningen tar 5-10 minuter. Med förberedelser tar besöket cirka 20 minuter.

Gastroskopi upplevs av de flesta som en ganska obehaglig undersökning. Undersökningen är ofarlig och går snabbt. Med lugn andningsteknik och god motivation motverkas obehaget.

Du får vanligen en bedövningsspray (xylocain utan adrenalin) i svalget för att minska svalgreflexerna och vid behov kan få
avslappnande medicin (midazolam). Om du får avslappnande medicin får du inte köra bil under resten av dagen.

Efter undersökningen:

Om du fått bedövningsspray i svalget skall du inte äta eller dricka förrän du känner att bedövningen släppt, ca 30 min. Det finns annars risk att du sväljer fel.
Har du fått avslappnande läkemedel får du räkna med att stanna kvar cirka en halvtimme på kliniken.
Preliminärt besked om resultatet får du direkt efter undersökningen
Eventuella vävnadsprover skickas till analys och normalt tar det ca 3-4 veckor att få svar.

För mer information om gastroskopi tryck här…

gastroskopi